Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
autumn1.jpg

Oferta 2016/17

Nowość:

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

Zawód Technik Przemysłu Mody jest jednym z zawodów przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów w dziedzinie : modelowania, projektowania i szycia. Dlatego…

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

otwiera w roku szkolnym 2016/2017

nowy kierunek

 

 

Wskazówki dla gimnazjalistów wybierających kształcenie zawodowe:

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE

 1. Uczysz się zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
 2. Uczysz się zawodów szeroko profilowanych, umożliwiających zdobycie dwóch specjalizacji w trakcie kształcenia przez co wzrasta wartość Twoich kwalifikacji.
 3. Poznajesz dwa zawodowe języki obce: angielski, niemiecki.
 4. Zdobywasz wiedzę z zakresu marketingu i przedsiębior­czości, która daje Ci możliwość otwarcia własnej działal­ności gospodarczej.
 5. Uczą Cię profesjonaliści w zawodzie. Wiedzy praktycznej uczysz się u mistrzów zawodu.
 6. Po ukończeniu otrzymujesz dyplom, który honorowany jest we wszystkich krajach europejskich. Zdobywasz kwalifikacje za­wodowe dające możliwość pracy w zawodzie na terenie całej Europy.
 7. Masz dostęp do nowocześnie i profesjonalnie wyposażonych pracowni, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.
 8. Masz możliwość korzystania z pracowni komputerowych, siłowni i dobrze wyposażonej biblioteki z pracownią multimedialną.
 9. Masz możliwość rozwijania swoich pasji sportowych i arty­stycznych biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 10. Kończąc szkołę stajesz się osobą kreatywną, która potrafi sprostać niebanalnym, współczesnym wymaganiom. Nie bę­dziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
 11. Za praktykę przyuczającą do zawodu otrzymujesz wynagro­dzenie.
 12. Masz pierwszeństwo przy zatrudnieniu - odbyta praktyka za­wodowa, więc pracodawca nie musi Cię szkolić.
 13. W ciągu trzech lat uzyskujesz dobre wykształcenie i rozwijasz swoje umiejętności zawodowe.
 14. Pracując zawodowo możesz dalej kontynuować naukę w trybie zaocznym (matura - studia).
 15. Wybierając zawód kierujesz się tym, co lubisz robić i co spra­wia Ci przyjemność.
 16. Praca w przyszłości powinna Tobie sprawiać przyjemność, bo będziesz robił to co lubisz.

 

ZAPAMIĘTAJ! ZAPRASZAMY!

SZKOŁA POSIADA WŁASNY INTERNAT!

 

Technikum 4 letnie

 

Technik usług fryzjerskich

Kierunek bardzo poszukiwany na rynku pracy; któ­rego ukończenie daje szansę na zdobycie ciekawego i dobrze płatnego zawodu w zakładach fryzjerskich, salonach piękności, studiach metamorfozy, agen­cjach mody, reklamy i wizerunku lub we własnym sa­lonie fryzjerskim. Uczeń w trakcie 4-letniej nauki po zdaniu egzaminów uzyskuje dwie kwalifikacje: wy­konywania usług fryzjerskich (nowe techniki strzyżeń, koloryzacji, nowe sposoby pielęgnacji włosów, skóry głowy) i projektowania fryzur (stylizacja, upinanie, tresek i korzystania z peruk i tupetów, wykony­wanie fryzury w oparciu o zasady antropometrii oraz kolorystykę włosów). Wszystkich tych umiejętności nauczysz się u nas, ponieważ będzie Cię uczył mistrz fryzjerski w profesjonalnie wyposażonej pra­cowni. Kończąc szkołę będziesz posiadał wiedzę nie tylko o technice, modzie, historii fryzur, ale także o stylizacji, wizażu, kosmetykach, za­biegach pielęgnacyjno - leczniczych włosów i skóry głowy. Nauka koń­czy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uprawniającym do pracy w zawodzie na terenie całej Europy.

 

Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zawód „Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji" jest zawodem szerokoprofi­lowym, ze względu na zakres treści ma­teriału programowego przedmiotów zawodowych. Zawód ten doskonale łączy nabyte przez ucznia w cyklu kształcenia umiejętności techniczne (inżynierskie) oraz z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent umie m.in.: projektować, prowadzić prace wykonawcze oraz wykonywać inne czynności z zakresu inżynierii środowiska związane z: pomiarami i obliczeniami geodezyjnymi, odwodnieniem oraz nawod­nieniem terenów, opracowaniem kosztorysów i dokumentacji budowli inżynierii środowiska, konstrukcjami budowlanymi, drogami i mostami, pracami geologicznymi i hydrogeologicznymi, ochroną środowiska na­turalnego, marketingiem i zarządzaniem firmą, budowlami wodnymi (zapory, stopnie wodne, kaskady, zbiorniki sztuczne, regulacja rzek i potoków), instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, stacjami uzdat­niania wody, itp.

Ponieważ wykonywanie zawodu Technika Inżynierii Środowiska i Me­lioracji przede wszystkim wiąże się z pracą w terenie dla uczniów klasy trzeciej szkoła przewiduje organizację kursu prawa jazdy. Jest to jedyna tego typu szkoła w województwie lubuskim.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 letnia

system wielozawodowy

Sprzedawca

Kształcenie odbywa się w zakresie przedmio­tów ogólnych i zawodowych w szkole, nato­miast zajęcia praktyczne realizowane są we współpracujących ze szkołą placówkach handlowych. Uczeń po ukończeniu szkoły po­trafi wykonywać typowe zadania zawodowe związane z przyjmowaniem dostaw i przygotowaniem towarów do sprzedaży oraz wykonuje zadania z obsługi klienta połączone z realizacją transakcji kupna i sprze­daży. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują potwierdze­nie uprawnień do wykonywanej pracy w tym zawodzie, w postaci suplementu do dyplomu, który wydawany jest w dwóch językach: polskim i angielskim i honoro­wany jest w krajach Unii Europejskiej.

Mechanik pojazdów samochodowych

Zawód nowoczesny dający możliwość podję­cia ciekawej i dobrze płatnej pracy w firmach motoryzacyjnych, zakładach naprawy pojaz­dów samochodowych, stacjach obsługi i kon­troli pojazdów samochodowych oraz w zakładach produkujących samochody lub części zamienne do samochodów. Uczeń nabywa umiejętności w zakresie posługiwania się dokumentacją techniczną niezbędną do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, znajomość budowy i działania mechanizmów układów samochodu i wyposażenia elektrycznego. Poz­naje przepisy ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami, a także użytko­wania komputera oraz obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci po zdaniu egzaminów potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują tytuł czeladnika, świadectwo czeladnika, które honorowane jest w całej Europie.

Kucharz

Uczeń w trakcie nauki nabywa umiejętności sporządzania i dekorowania potraw, dobiera­nia surowców i półproduktów do przygotowa­nia potraw, obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicznych, dokonywania oceny jakoś­ciowej i odżywczej produktów. Absolwent po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w zakładach żywienia gastronomii otwartej: restauracje, bary, zajazdy, gospody oraz zakładach żywienia gastronomii zamkniętej: stołówki, internaty, domy dziecka, domy pomocy społecznej i inne, a także podjąć własną działalność gospodarczą. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują potwierdzenie uprawnień do wykonywanej pracy w tym zawodzie, w postaci suplementu do dyplomu, który wydawany jest w dwóch językach: polskim i angielskim i honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Fryzjer

Zawód, który rozwija wyobraźnię, fantazję i zdolności manualne, W trakcie nauki za­wodu uczniowie nabywają umiejętności spe­cjalistycznych w tym zawodzie: układanie, strzyżenie, modelowanie i farbowanie włosów, czesanie fryzur klasycznych, wieczo­rowych, ślubnych oraz uwrażliwiają się na formy przestrzenne i kolor. Wykonując zawód fryzjera absolwent staje się osobą wszechstronną, ponieważ posiada wiedzę o technice, modzie, historii fryzur, sty­lizacji, wizażu i kosmetykach. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują tytuł czeladnika i nie mają trudności z zatrud­nieniem ze względu na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na ten zawód. Świadectwo czeladnika honorowane jest w całej Europie.

Stolarz

to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownic­twie i wykończeniu wnętrz. Najważniejsze zadania stolarza to: wykonywanie i konser­wacja: elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych); mebli zwykłych oraz ozdobnych; drewnianych przed­miotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne, odna­wianie i konserwacja drewnianych antyków). Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy to: wycinanie elementów drewnianych; łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek; szlifowanie; heblowanie; frezowanie; oklejanie mebli; lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnia­nych; montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń (także dobra zna­jomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicz­nych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

Piekarz

Zawód, który wiąże się z rannym wstawa­niem i kreatywnością. Zdolności, które przy­dają się w tym zawodzie to: zręczność manualna, czyli sprawne ręce i palce do wy­robu chleba oraz galanterii piekarskiej: ro­gali, bagietek, bułek zwykłych, słodkich i drożdżówek, dobry zmysł węchu i smaku (wyrób pieczywa o wysokiej jakości), umiejętności rachunkowe (odpowiednia gra­matura przy łączeniu składników), wyczucie form i proporcji, zmysł techniczny ze względu na nowoczesną technikę, maszyny i urządzenia. Absolwent po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł czeladnika i świadectwo czeladnika, które honorowane jest w całej Europie. Typowymi miejs­cami pracy dla tego zawodu są: piekarnie, własna działalność gospodarcza, zakłady rzemieślnicze i zmechanizowane, zakłady gastronomiczne.

Cukiernik

 

Tego zawodu nauczysz się tylko w szkole zawo­dowej. W trakcie trzyletniego kształcenia zawodowego nabędziesz umiejętności produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walo­rami smakowymi będą posiadać również walory wizualne. Jest to zawód dla ludzi z pomysłami i wyobraźnią, ponieważ daje on możliwość modyfikacji przepisów, tworzenia włas­nych receptur, dodatków i dekoracji deserów. Absolwent po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł czeladnika i świadectwo czeladnika, które honorowane jest w całej Europie. Zatrudnienie znajdziesz we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego produkujących wyroby cukier­nicze i ciastkarskie na skalę przemysłową, ciastkarniach, cukierniach prywatnych, restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach i domach wczasowych. Możesz założyć też własną działalność gospodarczą.

Blacharz samochodowy

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie zajmo­wał się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodu. Uczeń ucząc się tego zawodu będzie doskonale orientował się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów, bez trudu będzie umiał ocenić stan blach w samochodzie (zniszczone, skorodowane, wymagające na­prawy lub wymiany). Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladni­czym. Po uzyskaniu świadectwa czeladnika, które jest honorowane w całej Euro­pie. Absolwent po odbyciu odpowiedniej praktyki nabywa prawo do samodzielnego prowadzenia zakładu. Może także podjąć pracę w przedsiębior­stwach produkujących nadwozia i kabiny pojazdów samochodowych, w punktach serwisowych i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, wyspecjalizowa­nych zakładach rzemieślniczych.

Inne zawody: lakiernik, ślusarz, stolarz, tapicer, złotnik-jubiler, zegarmistrz, ogrodnik, murarz - tynkarz, kominiarz, wędliniarz, betoniarz - zbrojarz, fotograf, kuśnierz, drukarz, introligator, elektromechanik pojazdów samochodowych, elek­tryk, kamieniarz i inne

Czas nauki - 3 lata - we wszystkich zawodach. Uczniowie nabywają umie­jętności w danym zawodzie. W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnoksz­tałcących. Przedmioty zawodowe realizowane są na miesięcznych kursach dla danego zawodu. Miejscem praktyki zawodowej ucznia są prywatne i uspołecz­nione zakłady pracy (szkoła może udzielić informacji, polegającej na wskazaniu pracodawców, którzy są zainteresowani szkoleniem uczniów). Podstawą prawną odbywania praktyki jest umowa między rodzicem (prawnym opiekunem) a praco­dawcą. Będąc młodocianym pracownikiem Twój okres nauki w szkole zostanie wliczony do Twojego stażu pracy. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci otrzymują świadectwa czeladnicze, które są honorowane w całej Europie.

Oferta kształcenia dla dorosłych i w systemie zaocznym:

Liceum Ogólnokształcące - kształcenie w systemie 3 letnim Szkoły policealne

Technik administracji - 2 letnia Opiekun osoby starszej - 2 letnia Opiekun medyczny -roczna

 

 

Joomla templates by a4joomla